Home / odpočívadlo "U hříbku" / Otevírání studánky 2017 53

Na první jarní den 21. března 2017 jsme tradičně pomocí ducha a skřítků otevírali kamennou studánku